Varför ska ett kylsystem dammsugas? Hur dammsuga?

2021-07-23

Varför betonar kylsystem vakuumisering? Låt oss ta en titt på luftens sammansättning, som visas i figuren nedan: Kväve utgör 78% av luften; Syre 21%; Andra gaser står för 1%. Så låt oss titta på, vad gör gasens sammansättning med kylsystemet när det kommer in i kylsystemet?

1. Kväveeffekten på kylsystemet

Först och främst är kväve en icke -kondenserbar gas. Den så kallade icke-kondenserbara gasen avser gasen som cirkulerar i systemet med köldmediet, och kondenserar inte med köldmediet och ger inte kyleffekt.

Förekomsten av icke-kondenserbar gas har stor skada på kylsystemet, vilket främst manifesteras i ökningen av kondenseringstryck, kondenseringstemperatur, kompressorns avgastemperatur och strömförbrukning. Kväve kommer in i förångaren och kan inte avdunsta med köldmediet; Det kommer också att uppta förångarens värmeöverföringsområde, så att köldmediet inte kan förångas helt och kyleffektiviteten minskas. Eftersom avgastemperaturen är för hög kan det samtidigt leda till kolsyrning av smörjolja, påverka smörjeffekten och bränna kylkompressormotorn i allvarliga fall.2. syrepåverkan på kylsystemet

Syre och kväve är också icke-kondenserbara gaser. Vi har redan analyserat skadan av icke-kondenserbara gaser ovan, och vi kommer inte att upprepa det här. Det är dock värt att notera att syre har dessa faror jämfört med kväve när det kommer in i kylsystemet:

1. Syre i luften reagerar med frysoljan i kylsystemet för att generera organiskt material och bildar slutligen orenheter som kommer in i kylsystemet, vilket resulterar i smutsig pluggning och andra negativa konsekvenser.

2, syre och köldmedium, vattenånga och andra enkla att producera bildandet av sur kemisk reaktion, oxidation av frysolja, dessa syror kommer att skada kylsystemets komponenter, skada motorns isoleringsskikt; Och dessa sura produkter stannar kvar i kylsystemet, initialt inga problem, med tiden leder så småningom till kompressorskador. Här är en bra illustration av dessa frågor.3. påverkan av andra gaser (vattenånga) på kylsystemet

Vattenånga påverkar kylsystemet normalt. Freonvätskans löslighet är den minsta och minskar när temperaturen minskar.

De mest intuitiva effekterna av ånga på kylsystem är följande tre.

1. Det finns vatten i kylsystemet. Den första effekten är gasreglaget.

2, korrosionsrörets vattenånga in i kylsystemet, vatteninnehållet i systemet ökar, vilket orsakar korrosion och blockering av rörledningar och utrustning.

3, producera slamsediment. I kompressorprocessen möter vattenånga hög temperatur och fryser olja, köldmedium, organiskt material, etc., vilket ger en rad kemiska reaktioner, vilket resulterar i motorlindningsskador, metallkorrosion och bildning av slamavlagringar.

För att sammanfatta, för att säkerställa effekten av kylutrustning och förlänga kylutrustningens livslängd, är det nödvändigt att säkerställa att det inte finns någon icke-kondenserbar gas i kylningen, och kylsystemet måste dammsugas.


4. kylsystem vakuumdriftmetod

Här pratar vi om metoden och processen för dammsugning, eftersom det bara finns hushålls luftkonditioneringsvakuum i handen, så följande dammsugningsutrustning är hushålls luftkonditionering som ett exempel, i själva verket är annan kylutrustning dammsugning liknande, principen är det samma.

1. Kontrollera före vakuum att vakuumpumpens tätningsplatta inte är skadad och att vakuummätarens tryckmätare är noll. Fluoriseringsröret, vakuummätaren och vakuumpumpen kombineras tillsammans.

2. Skruva av muttern vid fluoriseringsporten från ventilen och skruva fluoriseringsröret till fluorideringsporten. Öppna vakuummätaren och slå sedan på strömbrytaren på vakuumpumpen för att börja dammsuga. Normalt systemvakuum bör vara under -756 mmHg. Vakuumtiden beror på storleken på kylsystemet och vakuumpumpen.

3. efter avslutad evakuering, ta snabbt bort fluorröret och vakuummätaren och öppna sedan ventilen helt.We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy